డయాబెటీస్ ఉన్నవారిలో రెటినోపతి సాధారణం

డయాబెటీస్ ఉన్నవారిలో రెటినోపతి సాధారణం. కావున చికిత్స తీసుకోవటం మంచిది. వయస్సు పెరిగే కొద్దీ కనుచూపు మందగిస్తుంది. కావున జాగృతగా ఉండాలి. Visit - http://Medhaspeciality.com Contact at 9966909030/ 9966909020 . . . . #DrRajeshwerReddyguda #DrRajeshwerReddyRheumatologist #rhueumatologyspecialist  #myths #facts #RheumatologistWarangal #RheumatologistHanamkonda  #rheumatoidarthritis #arthritis #JointPainsTreatment #MedhaSuperSpecialityHospital  #MedhaRheumatology #Medhawarangal #MedhaHanamkonda #JointPains