ధూమపానం మానేయండి

ధూమపానం ఆరోగ్యాన్ని మరింత క్షీణించేలా చేస్తుంది. కావున త్వరగా మానేయండి. Contact us for more details - 9966909020 /9966909030 Visit - http://Medhaspeciality.com . . . . . #DrPavaniAndru #opthalmologist #opthalmologyspecialists #retina  #retinaldetachment #vision #eyesight #eye #blindness #Medhaopthalmologists  #MedhaSuperSpecialityHospital #Medhaopthalmology #Medhawarangal #MedhaHanamkonda