దీర్ఘకాలం కీళ్ళ నెప్పులతో బాధపడే వారిలో వచ్చే సమస్య "యాంకిలోజింగ్ స్పాండిలైటిస్"

దీర్ఘకాలం కీళ్ళ నెప్పులతో బాధపడే వారిలో వచ్చే సమస్య "యాంకిలోజింగ్ స్పాండిలైటిస్" వెంటనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే నడక కి ఇబ్బంది జరిగే ప్రమాదం ఉంది . అపాయింట్మెంట్ కోసం సంప్రదించండి. - 9966909020 /9966909030 Visit - http://Medhaspeciality.com . . . . . #DrRajeshwerReddyguda #DrRajeshwerReddyRheumatologist  #DrPavaniAndru #rhueumatologyspecialist #opthalmologyspecialists  #RheumatologistWarangal #RheumatologistHanamkonda #rheumatoid  #rheumatoidarthritis #vasculitis #arthritis #JointPainsTreatment  #MedhaSuperSpecialityHospital #MedhaRheumatology  #Medhawarangal #MedhaHanamkonda #JointPains