లోహిత కిరణాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి

రాబోయే వేసవి కాలంలో అతి నీల లోహిత కిరణాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి. Contact us for more details - 9966909020 /9966909030 Visit - http://Medhaspeciality.com . . . . . #DrPavaniAndru #opthalmologist #opthalmologyspecialists  #cataractsurgery #vision #cataracts #eye #blindness #Medhaopthalmologists  #MedhaSuperSpecialityHospital #Medhaopthalmology #Medhawarangal  #MedhaHanamkonda